Service

Elsta erbjuder underhållstjänster samt support 24/7. Ett team av erfarna ingenjörer säkerställer tillförlitlighet och säkerhet av elinstallationer och automation. Vi erbjuder återkommande inspektioner och besiktningar tillsammans med diagnostik av skydds- och styrapparaternas funktion. Vi utför även regelbundna funktionstester och alla nödvändiga elektriska mätningar.

Automation av servicetjänster

Elsta tillhandahåller underhållstjänster med hjälp av ett innovativt EAM / CMMS underhållssystem. Programmet stödjer driftprocessen av elinstallationer, bland annat automationen av servicetjänster. Varje kund får åtkomst till ett enskilt konto för att via nätet kunna effektivt och snabbt hantera processerna för inköp och service. Systemets funktionalitet anpassas till kundens behov för att säkerställa tydlighet och användarvänlighet.

Elsta service säkerställer:

  • Ett komplett utbud av teknisk support för el- och automationssystem,
  • Snabb svarstid,
  • Möjligheten att förlänga garantin på enhetens servicetjänst,
  • Tillgång till dokumentation via kundportalen,
  • Centraliserad hantering av elektrisk infrastruktur och automation,
  • Optimering av serviceorganisationen och driftunderhåll,
  • Rationalisering av driftskostnaderna för anläggningen.