Service

Elsta erbjuder underhållstjänster samt support där vi säkerställer tillförlitlighet och säkerhet av elinstallation och automation. Vi erbjuder återkommande inspektioner och besiktningar tillsammans med diagnostik av skydds- och styrutrustning. Vi utför även regelbundna funktionstester och nödvändiga elektriska tester.

Automation av servicetjänster

Vid behov arbetar vi tillsammans med huvudkontoret i Polen där gruppen Elsta Service finns. De tillhandahåller underhållstjänster med hjälp av ett innovativt EAM/CMMS IT-system. Varje kund får åtkomst till ett enskilt konto online för att effektivt och snabbt kunna hantera processerna för inköp och service. Systemets funktionalitet anpassas till kundens behov för att säkerställa tydlighet och användarvänlighet.

Elsta service säkerställer:

  • Ett komplett utbud av teknisk support för el- och automationssystem,
  • Enstaka insatser eller återkommande underhåll,
  • Möjlighet att förlänga garantin på servade apparater,
  • Tillgång till dokumentation via kundportalen,
  • Centraliserad hantering av el- och automationsinfrastrukturen,
  • Rationalisering av driftskostnaderna,