Projektering

Den viktigaste aspekten för Elstas verksamhet samt ideologin i Empower Innovations, är att tillhandahålla omfattande, flerfasiga projekt inom elsektorn och industriell automation som är främst avsedda för kraftverksindustrin, gruvindustrin och industrin i allmänhet.

Företagets moderna inställning till projekteringen sätter den i spetsen för europeiska företag som sätter trenderna när det gäller medverkandet i byggprocessen samt kvaliteten på slutprodukten. Vår verksamhet är inriktad på bästa möjliga samarbete med våra kunder under utförandet av projektet och på leverans av säker, modern och användarvänlig installation.

Vi arbetar med allt från små projekt till mångmiljonprojekt. Den erfarenhet vi besitter medför att vi förstår era krav och hur lösningen ska utformas, vilket skapar en trygghet för er. Vi dimensionerar, konstruerar och tillverkar allt från styrskåp och ställverk till installationer av de samma.

  • Utveckling av modulära ställverk som utformas för transformatorstationer, ställverk för låg- och mellanspänning, UPS, frekvensomriktare och teknisk utrustning. Dessa baseras på 3D modellering med tillämpning av IoT teknologin, Industry 4.0,
  • Inventeringar och uppgraderingar av befintliga anläggningar med anpassning av elinstallationer och automationssystem till bästa tillgängliga lösningar (BAT) med avseende på de möjligheter som uppkommer från Industry 4.0, IoT, Cloud Computing, etc.
  • Vi utför fullständiga anläggningsprojekt enligt gällande regler, standarder och branschnormer. Projekten omfattar:

– beräkning och urval av utrustning för mellan och lågspänning,
– mellanspänningsutrustning – fördelningsställverk och ställverk för motorgrupper (MCC), styr- och övervakningssystem (SSiN),
– lågspänningsutrustning – distributionsställverk, ställverk för motordrift, likspänningsställverk, serverskåp, etc.,
– val av drivsystem och projektering av skåpsmonterade frekvensomriktare,
– systemlösningar för avbrottsfri kraftförsörjning (UPS),
– kretsscheman för kontroll- och mätutrustning,
– tillämpning av PLC, DCS och SCADA,
– kabelsystem för hög-, mellan- och lågspänning samt för styrning och kommunikation,
– installation av jordningssystem, skydds- och funktionsutjämning och åskskydd,
– belysnings- och nödbelysningsinstallation,
– dokumentation (As-built).

  • Projekten utarbetas med 3D eller 2D modeller. Installationer projekteras också för explosionsfarliga miljöer.
  • Projektering av kabelvägar i 3D – Microstation, Bentley BRCM – vi arbetar med gemensamma 3D-modeller, ofta molnbaserade. Detta tillgodoser den digitala modellen av anläggningen med ett komplett elsystem och utgör grunden för teknisk utveckling med anknytning till Industry 4.0,
  • Projektering av kabelvägar i 2D – AutoCad för mindre projekt där uppdraget är modernisering av befintliga anläggningar,
  • Dimensionering av kablar med hjälp av moderna beräkningsmetoder – SIMARIS, OS, AMTECH (överensstämmelse med British Standard),
  • Konstruktion – med tillämpning av EPLAN, WS-CAD och utnyttjandet av en databas med genomförda lösningar.

Projekteringsprocessen som genomförs av våra ingenjörer präglas av en övergripande strategi.

Redan i urvalsfasen av kablar och ledningar beaktas frågor gällande utläggningsprocessen, mottagarmätningar samt cykliska exploateringsmått. Därför är dokumentationen av kablar och deras kodning (QR-koder) kompatibel med Elstas levererade underhållssystem EAM / CMMS från början.

Det samma gäller utrustning som tillverkas av Elsta och levereras som en del av en komplett leverans: på projekteringsstadiet skapas en digital databas med all utrustning, apparater och installationer som sedan tillgängliggörs för alla kunder via kundportalen.

Vi betraktar den tekniska dokumentationen, och i synnerhet dess kvalité och form, som en av de grundläggande delarna i att bygga cyberfysiska system, och därmed blir det en viktig aspekt i utvecklingen av Industry 4.0.