E-houses

Konstruktion och tillverkning av containermoduler för elutrustning och automationssystem.

Transformatorstationer, mellanspänning- och lågspänningsställverk och annan elutrustning monteras i mobila containermoduler som konstrueras och tillverkas enligt kundens kravspecifikation.

Brandskydd

Från EI30 till EI120

Hög kapslingsklass

IP55, IK 10

Kraftig stålkonstruktion

Hög korrosionstålighet

Beskrivning

Användning av containermoduler innebär minskade konstruktionskostnader, kortare ledtider och optimerad kabeldragning. Elsta är din partner från förstudie, kalkyl, konstruktion till tillverkning, installation, provning samt slutligen driftsättning. Givetvis erbjuds service till containermodulerna.

null

Fördelar

  • Modulbaserad lösning
  • Kan installeras nära processanläggningen
  • Finns i både utom- och inomhus utförande
  • Turnkey-lösning
  • Minskade material-och installationskostnader
  • Kompatibilitet mellan systemen
  • Centraliserad projekt-, produktions- och leveranshantering
  • Förkortad ledtid

Galleri