Kompletta leveranser

Elsta genomför omfattande leveranser av elanordningar, mät- och regleringsapparater samt automationssystem. Erbjudanden omfattar ett komplett utbud av tjänster, från projektering och anordningsurval till anordningarnas produktion samt deras komplettering. Detta omfattar också leveransintegration med befintlig infrastruktur och driftsättning av anläggningen. På kundens begäran kan anordningarna installeras och levereras i form av ett mobilt ställverk.

Vi samarbetar med de bästa

Elsta producerar certifierade elanordningar som baseras på lösningar från globala varumärken som Siemens och ABB. Långsiktigt samarbete med pålitliga partners och fördelaktiga handelsavtal ger tillgång till förmånliga villkor och avancerad teknik, utrustning, apparater och komponenter. Vårt mål är att möta kundernas krav genom ett omfattande utbud av lösningar som kännetecknas av optimal kvalité, korta ledtider och marknadspris.

Process av leveranskomplettering med Elsta

 • Projektering
 • Anordningsproduktion
 • Externa leveranser
 • Installationer och tester
 • Leverans och driftsättning

Utvalda fördelar

 • Ett komplett utbud av tjänster, från konstruktion, produktion och leverans till installation och driftsättning,
 • Teknisk support och utförande av projekt i en och samma standard,
 • Digital och navigeringsbar dokumentation som till fullo motsvarar enheter och apparater som är märkta med koderna (QR, RFID) vilket underlättar ett senare driftunderhåll och service,
 • Möjligheten att testa enheter på en plats,
 • Kompatibilitet av levererade utrustningar, system,
 • Centraliserad leveranshantering,
 • Kostnadsoptimering,
 • Kortare ledtider.