Elinstallation

Vi erbjuder omfattande installations- och monteringsarbeten. Tjänster av erfaren och högt kvalificerad personal i chefsbefattning samt elinstallationspersonal på el- och industrianläggningar i Polen och utomlands, främst i Storbritannien och Sverige.

Vi utför montering av:

  • huvud- och hjälpkabelvägar genomförda med certifierade kabelsystem av rostfritt material, varmförzinkning och förzinkning med elektroplätering, plast, etc.,
  • högspännings-, medelspännings- och lågspänningskabelsystem,
  • elanordningar samt kontroll- och mätapparater,
  • jordningsinstallation, åskledaranordning, potentialutjämning,
  • fullständig belysnings- och säkerhetsanläggning,
  • lågspänningsinstallationer.

Arbeten utförs med specialutrustning såsom vinschar, rullar, kabelsläp, etc. Vår standard är att tillämpa programvara som skapas speciellt för våra behov och som säkerställer:

  • onlinekontroll av arbetsutveckling,
  • effektiv hantering av konstruktionsändringar,
  • optimering av lagerhantering,
  • fullständig underentreprenadsdokumentation i form av en strukturerad databas.

Denna databas gör det möjligt att vid exploateringen genomföra de nödvändiga installationsbesiktningar samt mätningar med hjälp av mobila enheter som samarbetar med underhållsystem EAM / CMMS.

Elsta erbjuder också delaktighet vid driftsättningsprocessen.