Elinstallation

Vi erbjuder omfattande installations- och monteringsarbeten. Den elutrustning som tillverkas i vår verkstad installerar vi på plats hos er om så önskas. Tjänsterna utförs av erfaren personal i Sverige.

Vi utför montering av:

  • Kabelkanaler, kabelrännor och kabelstegar
  • Högspännings-, mellanspännings- och lågspänningskabelsystem
  • Elutrustning samt kontroll- och mätutrustning
  • Jordning, åskskydd, skydds- och funktionsutjämning
  • Belysningssystem
  • Klenspänning.

Vid större installationer är används programvara som möjliggör:

  • Att se arbetsutvecklingen realtid
  • Effektiv hantering av ändringar i projektet
  • Optimering av lagerhantering
  • Fullständig underentreprenadsdokumentation i form av en strukturerad databas.

Denna databas gör det möjligt vid driftsättningen att genomföra de nödvändiga installationsbesiktningar samt mätningar med mobila enheter som arbetar med EAM/CMSS mjukvara.

Elsta erbjuder också delaktighet vid driftsättningsprocessen.