Vi erbjuder

Grunden för erbjudandet är omfattande tjänster för installation av el- och automationssystem för industrin, framför allt energisektorn, miljöövervakningen och utvinningsindustrin.

Vi förberedere genomförandeprojekt inom elsektorn, projektering av elutrustningar och automationssystem.

I vår verkstad i Borås tillverkar vi kundanpassad styr- och automationsutrustning. Elsta tillverkar dessutom kompletta ställverk utrustade i enlighet med kundens kravspecifikation.

Kompletta leveranser av elutrustning samt automationssystem.

Omfattande installations- och monteringsarbete.

Programmering av DCS och PLC-styrsystem, visualisering av SCADA och HMI-system samt parametrisering av enheter och automationssystem.

Fullständiga kontroll- och mätningsarbeten. Delaktighet vid driftsättning av tekniska installationer inom elområdet och auktoriserade sinstallationer.

Driftunderhåll, besiktning, reparation och underhåll av elutrustning, elinstallationer samt styr- och mätsystem.