Vi ändrar!

Förra året beslutade Elstas styrelse att skapa och genomföra en ny visuell identitet för företaget som skulle kombinera respekten för företagets rika historia som varumärke, samt den innovation som passar företagets nuvarande ställning och strategiska mål. Idag är vi glada att kunna presentera de första effekterna av många månaders förberedelse.

Genom att förvärva moderna marknadsförings- och PR-färdigheter och möjligheter, har vi för avsikt att kommunicera med våra kunder och marknaden mer effektivt och presentera vårt produktbjudande och teknikpotential på ett mer attraktivt sätt.

Vår nya visuella identifiering och den kommunikationsstrategi vi har iscensatt, är effekten av att kombinera fingertoppskänsla, erfarenhet och ambition hos de äldre och yngre generationerna i företagets styrelse och beslutsfattande personal. Vår slogan Empower innovations är en följd av dessa förändringar och en symbol för företagets nya filosofi, som i korthet symboliserar vår beredskap och potential att uppfylla våra kunders förväntningar inom innovativa lösningar.

Utbytet av vår grafiska profil kommer att utföras på bolagets kontor och anläggningar, samt på Elstas produkter och byggarbetsplatser i Polen, Storbritannien och Sverige från och med idag.