Historia

Elsta grundades 1988 som en teknisk anläggning med elutrustningar som leddes av 3 personer. Namnet är en akronym som härrör från namnet elektriska industrin och företagets grundare – Jacek Stankiewicz. Sedan starten för familjeföretaget och varumärket Elsta har det byggts på ansvar och samarbete. Därför får företaget en ständigt växande respekt från kundernas sida.

I början arbetade Elsta med elinstallationer, mätningar och systemkontroll av elektriska utrustningar. 1992 utökade företaget sin verksamhet med produktion av elektrisk och elektronisk utrustning för gruvindustrin som så småningom övertogs av ett separat bolag, Elsta Elektronika, år 2012.

Elstas medarbetare utvecklade alla sina tjänster inom projektering och installation av låg- och medelhögspänningsanläggningar 2002 började en omfattande utveckling av ”nyckelfärdiga” projekt inom energisektorn.

Den dynamiska utvecklingen och expansionen till utländska marknader samt ökning av intäkter ledde till stora förändringar i bolagsstrukturen. Elsta, med sina kontor i Polen, Storbritannien och Sverige tillhandahåller heltäckande tjänster för installation av el- och automationssystem för industrin, framför allt inom energisektorn, miljöteknikindustrin och gruvindustrin. Elsta Elektronika erbjuder avancerade lösningar för elektronikindustrin främst i explosionsfarliga områden (gruvbrytningsindustrin, och den petrokemiska industrin).

Tack vare en konsekvent genomförd strategi och medarbetarnas engagemang är Elsta ett modernt företag som konkurrerar med komplexa lösningar på de krävande europeiska och globala marknaderna.