Hållbar utveckling

Syftet med Elstas verksamhet är leverans av omfattande tjänster inom specialiserad elektrifiering av industriella anläggningar inklusive konstruktion, programmering, produktion och tillhandahållande av utrustning och elinstallationer som görs med hjälp av moderna tekniska lösningar. Elsta bygger sin verksamhet på principen om hållbar utveckling genom medvetna och lämpliga förhållanden mellan inkomsttillväxt, miljöövervakning samt de anställdas och kundernas hälsa och säkerhet.

ISO 9001

ISO 9001

ISO 14001

ISO 18001

Politik