Elsta gruppen

Elsta-gruppen är ett holdingbolag med polskt kapital som verkar på den internationella marknaden inom elindustrin.

Elsta Polen

www.elsta.pl

Elsta Storbritannien

www.elsta.co.uk

Elsta Sverige

www.elsta.se