CSR

Elsta har sedan flera år tillbaka bedrivit sociala evenemang. Kulturevenemang och omsorg för bolagets närmiljön ses som en del av vår identitet. Vårt program för företagets sociala ansvar bygger på sex grundpelare:

  1. Att vara en partner och stödja lokala samhällen.
  2. Stöd och utbildning för unga generationer.
  3. Att ha en ergonomisk och inspirerande arbetsmiljö.
  4. Förstärka av innovationskulturen.
  5. Förbättra normer för säkerhet och miljöskydd.
  6. Garanti för högsta kvalité i genomförandet.