Om oss

Elsta har funnits på marknaden sedan 1988. Grunden för erbjudandet är omfattande tjänster för installation av el- och automationssystem för industrin, framför allt inom energisektorn, miljöövervakningen, järn- och stålindustrin samt utvinningsindustrin.

Företaget har sina kontor och produktionsanläggningar i Polen, Storbritannien och Sverige.

[interactive_banner_2 banner_title=”Elsta gruppen” banner_image=”id^1059|url^https://www.elsta.pl/wp-content/uploads/2017/07/20140113_1352-OK.jpg|caption^null|alt^null|title^20140113_1352-OK|description^null” banner_link=”url:https%3A%2F%2Fwww.elsta.pl%2Fsv%2Fom-oss%2Felsta-gruppen%2F|||” banner_style=”style15″ banner_min_height_op=”custom” banner_color_bg=”#ef7d00″ image_opacity=”1″ image_opacity_on_hover=”0.1″ banner_min=”200″ banner_title_font_family=”font_family:|font_call:” banner_title_style=”font-weight:bold;” banner_title_font_size=”desktop:21px;”][interactive_banner_2 banner_title=”CSR” banner_image=”id^512|url^https://www.elsta.pl/wp-content/uploads/2017/05/13122949_870133059765769_6421037199821106567_o.jpg|caption^null|alt^null|title^13122949_870133059765769_6421037199821106567_o|description^null” banner_link=”url:https%3A%2F%2Fwww.elsta.pl%2Fsv%2Fom-oss%2Fcsr%2F|||” banner_style=”style15″ banner_min_height_op=”custom” banner_color_bg=”#ef7d00″ image_opacity=”1″ image_opacity_on_hover=”0.1″ banner_min=”200″ banner_title_font_family=”font_family:|font_call:” banner_title_style=”font-weight:bold;” banner_title_font_size=”desktop:21px;”]
[interactive_banner_2 banner_title=”Historia” banner_image=”id^518|url^https://www.elsta.pl/wp-content/uploads/2017/05/hist.jpg|caption^null|alt^null|title^hist|description^null” banner_link=”url:https%3A%2F%2Fwww.elsta.pl%2Fsv%2Fom-oss%2Fhistoria%2F|||” banner_style=”style15″ banner_min_height_op=”custom” banner_color_bg=”#ef7d00″ image_opacity=”1″ image_opacity_on_hover=”0.1″ banner_min=”200″ banner_title_font_family=”font_family:|font_call:” banner_title_style=”font-weight:bold;” banner_title_font_size=”desktop:21px;” banner_title_line_height=”desktop:32px;”][interactive_banner_2 banner_title=”Hållbar utveckling” banner_image=”id^524|url^https://www.elsta.pl/wp-content/uploads/2017/05/wind-turbine-2218467_960_720.jpg|caption^null|alt^null|title^wind-turbine-2218467_960_720|description^null” banner_link=”url:https%3A%2F%2Fwww.elsta.pl%2Fsv%2Fom-oss%2Fhallbar-utveckling%2F|||” banner_style=”style15″ banner_min_height_op=”custom” banner_color_bg=”#ef7d00″ image_opacity=”1″ image_opacity_on_hover=”0.1″ banner_min=”200″ banner_title_font_family=”font_family:|font_call:” banner_title_style=”font-weight:bold;” banner_title_font_size=”desktop:21px;” banner_title_line_height=”desktop:28px;”]
[interactive_banner_2 banner_title=”Privacy policy” banner_image=”id^3023|url^https://www.elsta.pl/wp-content/uploads/2017/05/cyber-security-2765707_1280.jpg|caption^null|alt^null|title^null|description^null” banner_link=”url:https%3A%2F%2Fwww.elsta.pl%2Fsv%2Fom-oss%2Fprivacy-policy%2F|||” banner_style=”style15″ banner_min_height_op=”custom” banner_color_bg=”#ef7d00″ image_opacity=”1″ image_opacity_on_hover=”0.1″ banner_min=”200″ banner_title_font_family=”font_family:|font_call:” banner_title_style=”font-weight:bold;” banner_title_font_size=”desktop:21px;” banner_title_line_height=”desktop:28px;”]