Utvecklingsprogram

De anställda på företaget är vår viktigaste resurs – vi tror att företagets värde växer tillsammans med personalens utveckling.

Vi erbjuder våra anställda en mängd olika utvecklingsmöjligheter, så som:

Praktikplatser

Projektledarutbildningar

Utbyte av erfarenheter med våra partners

Projektspecifika utbildningar

Språkkurser