Samarbete med utbildningar

null

Praktikplatser

Elsta kan erbjuda praktikplatser. För närvarande sammarbetar vi i Sverige med Viskastrandsgymnasiet, Borås.

null

Vetenskapligt samarbete

I Polen samarbetar Elsta med olika universitet. Man deltar i universitetens programstyrelser och bidrar till pedagogernas utveckling.

null

Workshops, presentationer och utbildningar

Workshops och presentationer av tekniska lösningar genomförs tillsammand med skolor och universitet. Dessutom ges presentationer av olika projekt genomförda i Polen, Sverige och runt om i världen.