Löner och förmåner

  • Elsta är människor

Vi erbjuder våra medarbetare fast grundlön. Vi har kollektivavtal med SEF och Unionen.

Alla våra anställda omfattas av avtalsenliga försäkringar och tjänstepensioner.

Våra investeringar i våra medarbetare består också av flera utbildningsprogram – inom bland annat elteknik och projektledning.

Att arbeta på Elsta ger inte bara ett jobb, du blir också en dela av Elsta-teamet. Vi jobbar kontinuerligt med teambildande aktiviteter.

Vi främjar våra anställdas hälsa genom att ge friskvårdsbidrag. Friskvårdsbidraget ges i enlighet med gällande normer. Vi uppmuntrar också en, överlag hälsosam livsstil.

Våra medarbetare ges möjlighet till att kombinera arbete och familjeliv genom flexibla arbetstider.