Restrukturyzacja

Szanowni Państwo,

W dniu 7 kwietnia 2020 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, otworzył przyspieszone postępowanie układowe wobec spółki Elsta sp. z o.o., wyznaczając Sędziego – Komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszki Rudol oraz Nadzorcę Sądowego w osobie doradcy restrukturyzacyjnego Łukasza Zagórskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 21. Przyspieszone postępowanie układowe toczy się pod sygn. akt VIII GRp 3/20. Zarząd spółki informuje, iż zgodnie z art. 252 ust. 1 ustawy z dnia 15.05.2015 r. Prawo restrukturyzacyjne, od dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego do dnia jego zakończenia albo uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu przyspieszonego postępowania układowego, wykonywanie przez spółkę zobowiązań powstałych przed dniem otwarcia przyspieszonego postępowania układowego, objętych z mocy prawa układem, jest niedopuszczalne. Jednocześnie zarząd spółki wyjaśnia, iż spółka ma obowiązek wykonywania zobowiązań powstałych od dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego.

Zarząd pragnie również poinformować, iż spółka zamierza w dalszym ciągu kontynuować wszystkie dotychczas zawarte kontrakty, a także zamierza zawierać i wykonywać nowe kontrakty na kolejne realizacje.

W przypadku, jeśli potrzebują Państwo więcej informacji,
prosimy o kontakt:

  • Sprawy pracownicze: E kadry@elsta.pl
  • Rozliczenia, salda: E rozliczenia@elsta.pl
  • Kontakt do Nadzorcy Sądowego: T +12 623 54 20, E biuro@zagorski-doradztwo.pl