Prezentacja Elsty na Litwie

Przedstawiciele Elsty uczestniczyli w IX edycji Business Mixer – inicjatywy Polsko-Litewskiej Izby Handlowej.

„W tym roku mamy pozytywną atmosferę w relacjach gospodarczych Polski i Litwy” – w słowie wstępnym powiedział prezes Polsko-Litewskiej Izby Handlowej Jarosław Niewierowicz. Jak dodał, członkowie jego instytucji mają na swym koncie liczne sukcesy.

W ramach imprezy gospodarczej zostali zaprezentowani nowi członkowie Izby: WARBUD S.A., FMT TV oraz Elsta.

Polsko-Litewska Izba Handlowa jest ekskluzywną grupą firm i osób fizycznych prowadzących działalność lub zamierzających działać w obszarze polsko-litewskiej współpracy gospodarczej. Gromadzi dla swoich członków informacje o możliwościach biznesowych w obu krajach, buduje relacje z osobami kreującymi życie gospodarcze oraz organizuje konferencje i wydarzenia networkingowe.

Izba angażuje się na rzecz tworzenia pozytywnego klimatu dla polsko-litewskich przedsięwzięć gospodarczych, dynamicznej wymiany handlowej między oboma krajami, napływu inwestycji oraz znoszenia barier dla współpracy firm w Polsce i na Litwie.

Ważnym elementem działalności jest wymiana wiedzy i doświadczeń między członkami Izby. Co miesiąc Izba organizuje spotkania klubowe dla członków, których celem jest networking i knowledge sharing. W skład Izby wchodzą firmy i menedżerowie mający rozległe doświadczenia oraz unikalną wiedzę i siatkę kontaktów w polskim i litewskim biznesie.