Uruchomienie i rozruch

Kompletne prace kontrolno-pomiarowe. Udział w rozruchu instalacji technologicznych w zakresie elektrycznym i AKPiA.

Zespół Elsty, wyposażony w nowoczesne testery i urządzenia pomiarowe, daje pewność odpowiedniej konfiguracji i kalibracji urządzeń, a także bezpiecznego rozruchu instalacji. Przenosi projekt do stanu pełnej gotowości operacyjnej. Usługa obejmuje wszelkie podstawowe i zaawansowane pomiary oraz testy jakości i poprawności działania. Priorytetem jest potwierdzenie integralności i bezpieczeństwa instalacji dla jej późniejszych użytkowników.

Wiedza pracowników zdobyta na odbytych szkoleniach oraz doświadczenie nabyte podczas wykonywania prac rozruchowych, pozwoliło nam się wyspecjalizować w szerokim zakresie zagadnień związanych z uruchamianiem testowaniem i pomiarami urządzeń SN oraz nn.

Oferujemy specjalistyczne usługi:

Parametryzacja urządzeń, a w szczególności:

 • Serowniki polowe SN:
  – Siprotec 4 generacja (Siemens),
  – Siprotec 5 generacja (Siemens),
  – MiCoM P139 (Schneider)
  – MultiMuz-3, Megamuz-3
  – Mupasz 710,
  – REF615 (ABB).
 • Urządzenia zarządzające pracą silników typu Simocode oraz UMC 100,
 • Układy łagodnego rozruchu różnych dostawców,
 • Falowniki produkcji firm VACON, SIEMENS, ABB,
 • Układy SZR różnych dostawców,
 • Zabezpieczenia ziemnozwarciowe,
 • Układy kontroli izolacji,
 • Aparatura AKPIA.

Pomiary kabli SN wraz z wykonaniem próby napięciowej napięciem wolnozmiennym VLF 0,1Hz z użyciem sprzętu HVA60 firmy b2.

Pomiary i kompleksowe testy rozdzielni nn i SN (m.in. próby funkcjonalne, badania przekładników prądowych i napięciowych, wykonanie próby napięciowej szyn głównych rozdzielni, pomiary czasów niejednoczesności styków wyłączników) oraz wykonanie testów współpracy rozdzielni z zewnętrznymi systemami nadzoru SCADA.

Testy elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej (zab. prądowe, napięciowe, częstotliwościowe, różnicowe) z użyciem sześciokanałowego testera zabezpieczeń Megger Freja 406.

Pomiary stanu izolacji i rezystancji uzwojeń transformatorów SN.

Pomiary i kompleksowe testy rozdzielni nn (m.in. próby funkcjonalne, badania przekładników prądowych, pomiar stanu izolacji szyn głównych, uruchomienie automatyki SZR, falowników, softstarterów itp.).

Wykonujemy konfigurację, uruchomienie oraz testy protokołów komunikacyjnych Profibus, Profinet, Modbus RTU, Modbus TCP oraz IEC 60870-5-103.

Wykonujemy pomiary odbiorcze prac instalacyjnych (m.in. pomiary stanu izolacji i ciągłości kabli nn, pomiary ciągłości połączeń wyrównawczych i uziemiających, pomiary uziemień, oraz instalacji odgromowych).

Wykonujemy uruchomienia i testy aparatury AKPiA z wykorzystaniem protokołu HART, oraz kalibrowanych zadajników analogowych.

Elsta oferuje również dodatkowe usługi w postaci szkoleń w zakresie obsługi, utrzymania ruchu i prawidłowej eksploatacji urządzeń i instalacji.