Uruchomienie i rozruch

Kompletne prace kontrolno-pomiarowe. Udział w rozruchu instalacji technologicznych w zakresie elektrycznym i AKPiA.

Zespół Elsty, wyposażony w nowoczesne testery i urządzenia pomiarowe, daje pewność odpowiedniej konfiguracji i kalibracji urządzeń, a także bezpiecznego rozruchu instalacji. Przenosi projekt do stanu pełnej gotowości operacyjnej. Usługa obejmuje wszelkie podstawowe i zaawansowane pomiary oraz testy jakości i poprawności działania. Priorytetem jest potwierdzenie integralności i bezpieczeństwa instalacji dla jej późniejszych użytkowników.

Elsta oferuje również dodatkowe usługi w postaci szkoleń w zakresie obsługi, utrzymania ruchu i prawidłowej eksploatacji urządzeń i instalacji.