Całodobowy serwis

Elsta oferuje usługi utrzymania ruchu oraz wsparcie serwisowe w trybie 24/7. Zespół doświadczonych inżynierów zapewnia niezawodność oraz bezpieczeństwo pracy instalacji elektrycznych i automatyki. W ramach oferty prowadzimy okresowe inspekcje i przeglądy połączone z diagnostyką działania aparatury zabezpieczająco-sterującej. Wykonujemy również okresowe próby funkcjonalne oraz wszelkie niezbędne pomiary elektryczne.

Automatyzacja usług serwisowych

Elsta świadczy usługi serwisowe z zastosowaniem innowacyjnego systemu informatycznego klasy EAM/CMMS. Program wspiera proces eksploatacji instalacji elektrycznych poprzez, między innymi, automatyzację usług serwisowych. Każdy klient otrzymuje dostęp do indywidualnego konta, dzięki któremu poprzez Internet może skutecznie zarządzać procesami zakupowymi i serwisowymi. Funkcjonalności systemu są dostosowywane do indywidualnych potrzeb klientów, tak aby zapewnić przejrzystość i łatwość obsługi.

Serwis Elsta gwarantuje:

  • pełen zakres wsparcia inżynierskiego dla branży elektrycznej i układów automatyki,
  • szybki czas reakcji,
  • możliwość wydłużenia gwarancji na serwisowane urządzenia,
  • dostęp do dokumentacji poprzez portal klienta,
  • scentralizowane zarządzanie infrastrukturą elektryczną i automatyki,
  • optymalizację organizacji usług serwisowych i utrzymania ruchu,
  • racjonalizację kosztów obsługi pracy instalacji.
Elsta – Centrum Serwisowo-Handlowe (CSH)

ul. Metalowa 3, 43-100 Tychy
E-mail: serwis@elsta.pl
Tel. +48 12 350 10 59
Serwis 24/7: +48 32 494 88 05