Rozdzielnice średniego napięcia (SN)

SIMOSEC-SN-Elsta

SIMOSEC

Rozdzielnica średniego napięcia do 24 kV, w izolacji powietrznej, z możliwością rozbudowy stosowane do rozdziału energii w sieciach rozdzielczych o prądzie szyn zbiorczych do 1250 A.