BESS Elsta

Modułowy magazyn energii

Czym jest magazyn energii

Magazynowanie energii jest nie tylko przyszłością energetyki, ale i zrównoważonego biznesu. 

Daje niezależność, zapewnia ciągłość i pewność dostaw energii, optymalizuje koszty jej pozyskania i produkcji, wspiera biznesy podlegające ciągłym zmianom gospodarczym, technologicznym, organizacyjnym.

Uproszczony schemat
działania mikrosieci

Dla kogo
magazyn energii

farm-PV

Farmy fotowoltaiczne

farm-windturbin

farmy wiatrowe

factory-BESS

Zakłady przemysłowe o energochłonnej technologii
w tym m.in. chłodnie, obiekty hodowlane, piekarnie

petrol-BESS

Stacje paliw

mall-BESS

centra handlowe, logistyczne

gov-BESS

Infrastruktura samorządowa

oraz inni odbiorcy i wytwórcy energii elektrycznej pragnący ustabilizować dobowe wahania obciążenia przyłącza energetycznego, ograniczyć koszty związane z korzystaniem z energii elektrycznej lub poprawić jej jakość.

Dlaczego Elsta

Wiemy, że magazyn energii to nie sam produkt. 

To wieloletnia relacja, zwinne zarządzanie i wolność wyboru dzięki sprawdzonym, bezpiecznym i nowoczesnym rozwiązaniom. 

Towarzyszymy klientom w świadomym projektowaniu zrównoważonej przyszłości.

Budujemy długotrwałe relacje, które umożliwiają rozwój Twojego biznesu dbając o to, aby nasze magazyny wyprzedzały Twoje potrzeby i plany rozwojowe. 

Stawiamy na modułowość i elastyczność rozwiązań.

Certyfikaty jakości
i bezpieczeństwa

 • układy energoelektroniczne: RfG 2016/631 
 • baterie akumulatorów: PN-EN 62281, PN-EN 62619 
 • kontenery techniczne: PN-EN IEC 62933-5-2, PN-EN 62262:2003, PN-EN 60529:200
 • klasa odporności ogniowej: REI60
 • wysoki stopień ochrony: IP54 lub IP55
 • ogniwa litowe w bezpiecznej i sprawdzonej technologii LFP

Opis BESS Elsta

BESS Elsta został opracowany z myślą o odbiorcach i wytwórcach energii elektrycznej chcących ustabilizować dobowe wahania obciążenia przyłącza energetycznego oraz ograniczyć koszty związane z korzystaniem z energii elektrycznej.

null
Z czego składa się
nasza usługa

diagnostyka potrzeb – pomożemy Ci poznać Twoje potrzeby i potencjał w nich drzemiący, uwzględnimy wszelkie uwarunkowania, ograniczenia i szanse dla Twojego magazynu i całości instalacji; wspólnie określimy cele i oczekiwane rezultaty

koncepcja techniczno-ekonomiczna – zaproponujemy rozwiązanie odpowiadające na Twoje bieżące i przyszłe potrzeby obejmujące modernizację istniejącej infrastruktury, wszelkie optymalizacje techniczne i organizacyjne, konieczne inwestycje, a także wyliczenie wstępnej spodziewanej efektywności i stopy zwrotu inwestycji

spersonalizowany projekt – zaprojektujemy rozwiązanie dopasowane do Twoich specyficznych potrzeb maksymalizujące jego przyszłe wykorzystanie wraz z aktualizacją wyliczeń dotyczących efektów ekonomicznych i technicznych planowanych przedsięwzięć; wspólnie zaprojektujemy zrównoważoną przyszłość Twojego biznesu

dobór rozwiązań i kompletacja dostaw – dostarczymy komplet urządzeń i aparatury dobierając zarówno naszą technologię jak i rozwiązania renomowanych marek takich jak Siemens czy Danfoss; zapewnimy Ci całościowe centralne zarządzanie projektem, gwarantując kompatybilność rozwiązań i maksymalizację ich synergii

produkcja, prace elektromontażowe i programistyczne in-house – wyprodukujemy i wyposażymy magazyn w naszej nowoczesnej hali produkcyjnej; modułowość naszego rozwiązania powoduje, że prace obiektowe są ograniczone do minimum (zabudowa prefabrykowanych fundamentów, wykonanie uziemień, połączenia kablowe z istniejącą infrastrukturą); dostarczymy i uruchomimy oprogramowanie realizujące spersonalizowane potrzeby instalacji

instalacja na obiekcie – zamontujemy magazyn w najbardziej optymalnej dla Ciebie lokalizacji uwzględniając wszelkie uwarunkowania mikro i makro

usługi posprzedażowe – zapewnimy Ci kompleksową centralną obsługę posprzedażową, będziemy Ci towarzyszyć w monitoringu oczekiwanych rezultatów, a także, w razie konieczności dokonania zmian, po to, aby Twój magazyn nie tyle nadążył za biznesem, co z wyprzedzał jego potrzeby

Co nas wyróżnia
 • wieloletnie doświadczenie – posiadamy ponad 30 lat doświadczeń w energetyce i elektronice przemysłowej, w tym w projektowaniu i produkcji kontenerów energetycznych e-house, ze szczególnym uwzględnieniem kondycjonowania energii
 • najwyższa jakość – testujemy nasze urządzenia na każdym etapie procesu produkcji, weryfikując ich poprawne działanie i kompatybilność z pozostałą infrastrukturą, przeprowadzamy badania rozwiązań oraz skrupulatną kontrolę jakości; najwyższą jakość potwierdzają uzyskane certyfikaty
 • nowoczesne technologie – korzystamy z nowoczesnych technologii, w tym technologii ogniw Li-Ion, umożliwiającej magazynowanie energii w akumulatorach i oddawanie jej z poziomu prądu stałego, na prąd przemienny za pomocą przekształtnika DC/AC, zapewniając dwukierunkową konwersję – rozładowanie i ładowanie akumulatorów
 • bezpieczeństwo obsługi, instalacji, użytkowania – dbamy o Twoje bezpieczeństwo i wygodę użytkowania oraz o wytrzymałość naszych magazynów nawet w warunkach ekstremalnych (klasa odporności ogniowej REI60, wysoki stopień ochrony IP54 lub IP55, ogniwa litowe w bezpiecznej i sprawdzonej technologii LFP, układ kondycjonowania termicznego, detekcja i ochrona w przypadku pożaru)
 • RND i multidyscyplinarny zespół ekspertów – jako multidyscyplinarny zespół inżynierski obsługujemy całość rozwiązania dla części konstrukcyjnej, elektrycznej, oprogramowania oraz uruchomienia, udzielamy wsparcia technicznego przy odbiorach; razem z pracownikami naukowymi polskich uczelni prowadzimy prace badawczo-rozwojowe, które umożliwiają dalsze optymalizacje oferowanych rozwiązań
 • ekologia – bierzemy czynny udział w transformacji energetycznej tworząc rozwiązania budujące zrównoważoną przyszłość Twojego biznesu
 • indywidualne podejście – Twoje potrzeby i uwarunkowania są wyjątkowe, wiemy o tym, dlatego oferowane rozwiązania są dedykowane tylko Tobie
 • serwisowanie – nasza współpraca zaczyna się na etapie diagnozowania Twoich potrzeb, towarzyszymy Ci zarówno w czasie realizacji, jak i późniejszego użytkowania magazynu, zapewniając konieczne aktualizacje i optymalizacje

Dlaczego jeszcze
warto wybrać Elstę

 • diagnozowanie indywidualnych potrzeb – pomagamy zdiagnozować Twoje potrzeby i projektujemy rozwiązanie optymalne dla Ciebie
  całościowa realizacja – wiemy jak istotną jest dla Ciebie kompleksowa obsługa i centralne zarządzanie, dlatego postawiliśmy na multidyscyplinarny zespół ekspertów i model biznesowy wspierający długotrwałe relacje
 • modułowość – modułowość konstrukcji naszych magazynów to wygoda transportu i montażu, ale przede wszystkim elastyczność w razie dalszej rozbudowy
 • design – nowoczesny unikalny design umożliwia personalizację kolorystyki i znakowania

Uzyskaj wycenę

  Osoba kontaktowa
  Marek Ciszyński

  Chcesz dowiedzieć się więcej o elastyczności energetycznej, pobierz raport specjalistyczny!

  Raport „Elastyczność energetyczna w Polsce” został przygotowany na zlecenie m.in. firmy Elsta przez ekspertów z Akademii Górniczo-Hutniczej i Politechniki Białostockiej