Prace elektroinstalacyjne

Oferujemy kompleksowe prace instalacyjno-montażowe na obiekcie. Usługi doświadczonej oraz wysoko wykwalifikowanej kadry menedżerskiej i elektromonterskiej na obiektach energetycznych i przemysłowych w Polsce oraz zagranicą, w tym głównie na terenie Wielkiej Brytanii oraz Szwecji.

Wykonujemy montaże:

  • tras kablowych głównych i pomocniczych, realizowane w oparciu o certyfikowane systemy tras w wykonaniu nierdzewnym, ocynku zanurzeniowego i galwanicznego, tworzyw sztucznych itp.,
  • systemów kablowych WN, SN i nn,
  • urządzeń elektrycznych, aparatury kontrolno-pomiarowej,
  • instalacji uziemienia, odgromowej, połączeń wyrównawczych,
  • kompletnych instalacji oświetlenia użytkowego, bezpieczeństwa, iluminacyjnego,
  • instalacji słaboprądowych.

Prace prowadzimy przy użyciu specjalistycznego sprzętu takiego jak: wciągarki, rolki, przyczepy kablowe, itp. Naszym standardem jest stosowanie stworzonego na nasze potrzeby oprogramowania zapewniającego:

  • kontrolę on-line progresu prac,
  • skuteczne zarządzanie zmianami projektowymi,
  • optymalizację zapasów i gospodarki magazynowej,
  • pełną dokumentację powykonawczą w postaci ustrukturyzowanej bazy danych.

Baza ta daje możliwość, na etapie eksploatacji, prowadzenia wymaganych przeglądów i pomiarów instalacji za pomocą urządzeń mobilnych współpracujących z oprogramowaniem klasy EAM/CMMS,

Oferta Elsty obejmuje również udział w uruchomieniu i rozruchu instalacji.