Oferta

Podstawę oferty stanowią kompleksowe usługi w zakresie instalacji elektrycznych i automatyki dla przemysłu, w tym głównie sektorów energetycznego, ochrony środowiska, hutnictwa i przemysłu wydobywczego. Elastyczność oferty połączona z fachową wiedzą umożliwia dostosowanie projektu i sposobu jego wykonania do indywidualnych potrzeb zamawiającego.

Projektowanie

Projekty budowlane i wykonawcze branży elektrycznej, projektowanie urządzeń elektrycznych i systemów automatyki.

Produkcja

Produkcja urządzeń elektrycznych oraz kompletnych stacji kontenerowych wyposażanych według indywidualnych projektów.

Kompletacja dostaw

Kompletacja dostaw urządzeń elektrycznych oraz aparatury i systemów automatyki.

Prace elektroinstalacyjne

Kompleksowe prace instalacyjno-montażowe na obiekcie.

Programowanie PLC i DCS

Programowanie PLC i DCS, aplikacje wizualizacyjne SCADA i HMI, parametryzacja urządzeń i systemów automatyki.

Uruchomienie i rozruch

Kompletne prace kontrolno-pomiarowe. Udział w rozruchu instalacji technologicznych w zakresie elektrycznym i AKPiA.

Serwis urządzeń elektrycznych

Utrzymanie ruchu, przeglądy, naprawy i konserwacje urządzeń, instalacji elektrycznych oraz aparatury kontrolno – pomiarowej.