Wynagrodzenie i benefity

Elsta to ludzie

Naszym pracownikom oferujemy stałe wynagrodzenie zasadnicze, premie projektowe, premie finansowe uzależnione od wyników, a także bogaty pakiet socjalny. W przypadku czasowego oddelegowania do pracy w innej miejscowości pracownicy otrzymują pakiet dodatkowych świadczeń związanych z rozłąką.

Na czele naszych wartości znajduje się zdrowie i bezpieczeństwo pracowników dlatego podejmujemy szereg działań związanych z profilaktyką zdrowia i bezpieczeństwem w miejscu pracy oraz poza nim. Wszyscy pracownicy mają dostęp do prywatnej opieki zdrowotnej oraz możliwość dofinansowania ubezpieczenia NNW. Świadczenia te obejmują także ich rodziny.

Nasze inwestycje w ludzi to kilka programów dokształcania – w tym m. in. nauki języków obcych, nauki na uczelniach wyższych i w szkołach średnich, a także szkolenia zarówno w aspekcie twardym – inżynierskim, jak i miękkim – związanym m.in. z zarządzaniem projektami, czy podnoszeniem kompetencji komunikacyjnych.

Elsta to nie tylko praca, to także dbanie o wzajemne relacje: pracownicy mają możliwość uczestnictwa w wydarzeniach o charakterze integracyjnym. Organizujemy też dzień dziecka dla elstowych dzieciaków, które coraz częściej przybierają formę rodzinnego pikniku z atrakcjami dla najmłodszych.

Dbając o zdrowie wspieramy aktywny wypoczynek, dlatego dofinansowujemy udział naszych pracowników w programie sportowo-rekreacyjnym. Karta Benefit-Multisport zapewnia dostęp do kilku tysięcy obiektów sportowych na terenie całego kraju.

Nasi pracownicy mogą skorzystać także z innych form wsparcia m.in. dofinansowania żłobków i przedszkoli oraz pomocy dedykowanej dla pracowników w trudnej sytuacji życiowej.