Współpraca z nauką

null

Praktyki i staże

- odbywają się na zasadzie porozumienia z Uczelnią studenta
- konieczne odbycie szkolenia BHP
- płatne praktyki możliwe po odbyciu praktyk miesięcznych, w razie dalszego zapotrzebowania na pracę

null

Współpraca naukowa

Elsta prowadzi z uczelniami szeroko zakrojone prace badawczo-rozwojowe, a także uczestniczy w radach programowych uczelni wyższych oraz spotkaniach z kadrą pedagogiczną szkół technicznych na zasadzie współpracy pracodawca - przyszły Pracownik.

null

Warsztaty, prezentacje, szkolenia

Warsztaty, prezentacje, szkolenia dla uczniów szkół technicznych oraz studentów, a także kadry naukowej:

- prezentacje rozwiązań technicznych i projektów realizowanych w Polsce i na świecie,
- szkolenia z oprogramowania i systemów,
- kształcenie umiejętności praktycznych,
- zwiedzanie obiektów lub siedziby firmy Elsta wraz z zapleczem technicznym.

Aktualności

Elsta gości Politechnikę Śląską

Elsta miała zaszczyt gościć w siedzibie w Wieliczce obrady Rady Programowej Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej. W spotkaniu pod przewodnictwem Dziekana Wydziału, prof. dr hab. inż. Pawła Sowy uczestniczyło wielu znamienitych gości, w tym członkowie Rozszerzonego Kolegium Dziekańskiego, przedstawiciele samorządu, reprezentanci firm elektrycznych, przedstawiciele polskich i zagranicznych środowisk naukowych, reprezentanci organizacji zawodowych oraz studenci.

Elsta wspiera Politechnikę Krakowską

Elsta wspiera kształcenie młodych talentów. W tym celu przekazaliśmy nowoczesny sprzęt na wyposażenie laboratorium Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej. Były to dwa przemienniki częstotliwości VACON 100 Industrial oraz dwa przemienniki częstotliwości VACON NXP wraz z interfejsami diagnostycznymi i fabrycznym oprogramowaniem do obsługi sprzętu.

Nagrody dla najlepszych uczniów szkół elektrycznych

Uroczyście zakończyliśmy rok szkolny razem z Zespołem Szkół Energetycznych w Rzeszowie oraz Zespołem Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie. Obu szkołom dziękujemy za owocny rok współpracy  – uczestnictwo w Dniach Otwartych, wycieczkach oraz możliwość prezentacji naszych najlepszych specjalistów.

Dni Otwarte dla studentów Politechniki Krakowskiej

W środę, 8 listopada 2018 roku gościliśmy w naszej siedzibie w Wieliczce – Koło Naukowe Energetyki i Ochrony Środowiska Politechniki Krakowskiej. Studenci mieli okazję spotkać się z naszymi inżynierami i pracownikami oraz zwiedzić część produkcyjną firmy.

Siemens Truck Show i Elsta w ZSE w Krakowie

W dniu 7 września w Zespole Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie odbył się zorganizowany przez firmy Elsta oraz Siemens pokaz Siemens SIRIUS Trucka. W pojeździe zainstalowano najnowsze rozwiązania z dziedziny aparatury łączeniowej niskiego napięcia, bogatą ekspozycję aparatury łączeniowej w funkcjonujących aplikacjach z wykorzystaniem komunikacji IO-link, AS-Interface i PROFINET.

Odwiedziny uczniów z Zespołu Szkół Elektrycznych w Krakowie

Już drugi rok z rzędu mieliśmy przyjemność gościć u nas młodzież z Zespołu Szkół Elektrycznych przy ul. Kamieńskiego 49 w Krakowie. Dzięki prężnej współpracy ze Szkołą możemy dokładać starań, by absolwenci byli możliwie jak najlepiej przygotowani do wejścia na rynek pracy. W tym roku, poza prezentacją firmy Elsta, w tym prezentacją warsztatu elektrycznego, gdzie uczniowie …