Programy rozwojowe

Pracownicy są dla nas niezwykle istotni – wierzymy, że wraz z ich rozwojem rośnie wartość naszej firmy.

Do dyspozycji naszych pracowników jest wiele rozmaitych zajęć doskonalących, w tym m.in.:

Szkolenia rozwijające wiedzę zawodową

Szkolenia rozwijające kompetencje

Program wymiany doświadczeń z naszymi partnerami

Szkolenia wymagane w ramach prowadzonych projektów

Kursy językowe