Elsta wychodzi stopniowo z restrukturyzacji

Po niemal roku końca dobiega restrukturyzacja Elsty.
W dniu 7 kwietnia 2020 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, otworzył przyspieszone postępowanie układowe wobec spółki Elsta sp. z o.o.

W dniu 24 lutego 2021 r. podczas zgromadzenia wierzycieli zwołanego w postępowaniu restrukturyzacyjnym – przyspieszone postępowanie układowe otwartego wobec Elsty sp. z o.o. w restrukturyzacji, doszło do przyjęcia układu pomiędzy Elstą i jej wierzycielami.
Za przyjęciem układu zagłosowało 241 wierzycieli, przeciwko – jedynie 5, co dobitnie pokazuje, że nie tylko my wierzymy w dalsze powodzenie Elsty.
“Pragniemy na Państwa ręce złożyć gorące podziękowania za udzielone nam w tym trudnym okresie wsparcie, za okazaną cierpliwość oraz za zaufanie, którym nas Państwo obdarzyliście.
Ze swojej strony zapewniamy, że z nowymi siłami uczynimy wszystko, aby rozwijać działalność Elsty i tym samym przyczynić się do dalszego umacniania łączących nas relacji biznesowych.”, czytamy w oficjalnym komunikacie Pana Jacka Stankiewicza.