Elsta wspiera Politechnikę Krakowską

Elsta wspiera kształcenie młodych talentów. W tym celu przekazaliśmy nowoczesny sprzęt na wyposażenie laboratorium Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej. Były to dwa przemienniki częstotliwości VACON 100 Industrial oraz dwa przemienniki częstotliwości VACON NXP wraz z interfejsami diagnostycznymi i fabrycznym oprogramowaniem do obsługi sprzętu.