Elsta Ltd rozbudowuje portfel zleceń

Koniec półrocza był okresem obfitującym w sukcesy brytyjskiej spółki. Elsta Ltd podpisała kilka ważnych strategicznie umów.

Na pierwszym miejscu wymienić należy kontrakt na prace elektroinstalacyjne niskiego napięcia oraz montaż AKPiA na budowie w Parc Adfer. Nasi pracownicy zjawili się na miejscu już pod koniec maja w celu montażu pierwszych rozdzielnic niskiego napięcia.

Kolejnym miejscem, w którym doceniono ofertę Elsty jest budowa spalarni w Edynburgu. Na obiekcie współpracujemy z trzema zleconiadawcami. Zakres prowadzonych robót obejmować będzie pomoc przy pracach elektroinstalacyjnych, prace na turbinie oraz prace elektroinstalacyjne związane z systemem analizy spalin CEMS.

Po raz kolejny docenieni zostaliśmy na obiekcie, na którym już świadczymy usługi. Prace na projekcie Kemsley zostały rozszerzone o zakres AKPiA, a także o instalację oświetlenia realizowaną dla nowego zleceniodawcy.

Duża ilość zakontraktowanych prac stanowi mocny fundament do dalszego rozwoju Elsty Ltd na rynku brytyjskim.