Elsta gości Politechnikę Śląską

Elsta miała zaszczyt gościć w siedzibie w Wieliczce obrady Rady Programowej Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej. W spotkaniu pod przewodnictwem Dziekana Wydziału, prof. dr hab. inż. Pawła Sowy uczestniczyło wielu znamienitych gości, w tym członkowie Rozszerzonego Kolegium Dziekańskiego, przedstawiciele samorządu, reprezentanci firm elektrycznych, przedstawiciele polskich i zagranicznych środowisk naukowych, reprezentanci organizacji zawodowych oraz studenci.

Celem działania Rady jest wymiana poglądów dotyczących przede wszystkim, jakości kształcenia na Wydziale Elektrycznym i oceny procesów adaptacyjnych absolwentów Wydziału, ze szczególnym uwzględnieniem ich przyszłych specjalności w nowych miejscach pracy, a także tworzenie warunków do głębszego powiązania środowiska naukowego i dydaktycznego z zakładami pracy, władzami regionu, instytutami branżowymi oraz z innymi podmiotami zatrudniającymi absolwentów Politechniki.

 

– W naszej firmie bardzo mocno wspieramy ideę otwartej innowacji, polegającej na bliskiej współpracy nauki i biznesu. Jesteśmy przekonani, że jedyną drogą do zwiększania innowacyjności polskiej gospodarki jest wzajemne zrozumienie potrzeb nauki i biznesu. W obliczu globalnej konkurencji taka bliska współpraca jest konieczna i przynosi nie tylko wiele wyzwań, ale również wiele korzyści dla obu stron – w przemówieniu powitalnym mówił Bartłomiej Majka, Członek Zarządu firmy Elsta.

Zaproszeni goście mieli możliwość bliższego zapoznania się z firmą Elsta, jej potrzebami rekrutacyjnymi oraz bieżącą działalnością. Następnie uczestnicy obrad przystąpili do zwiedzania zakładu produkcyjnego oraz Działu Inżynieringu Elsty. Na koniec odbyła się dyskusja na temat perspektyw działania Rady Programowej w odniesieniu do nowego Statutu Politechniki Śląskiej.