Elsta gości Politechnikę Śląską

Elsta miała zaszczyt gościć w siedzibie w Wieliczce obrady Rady Programowej Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej. W spotkaniu pod przewodnictwem Dziekana Wydziału, prof. dr hab. inż. Pawła Sowy uczestniczyło wielu znamienitych gości, w tym członkowie Rozszerzonego Kolegium Dziekańskiego, przedstawiciele samorządu, reprezentanci firm elektrycznych, przedstawiciele polskich i zagranicznych środowisk naukowych, reprezentanci organizacji zawodowych oraz studenci.

Continue reading “Elsta gości Politechnikę Śląską”

Elsta wspiera Politechnikę Krakowską

Elsta wspiera kształcenie młodych talentów. W tym celu przekazaliśmy nowoczesny sprzęt na wyposażenie laboratorium Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej. Były to dwa przemienniki częstotliwości VACON 100 Industrial oraz dwa przemienniki częstotliwości VACON NXP wraz z interfejsami diagnostycznymi i fabrycznym oprogramowaniem do obsługi sprzętu.

Siemens Truck Show i Elsta w ZSE w Krakowie

W dniu 7 września w Zespole Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie odbył się zorganizowany przez firmy Elsta oraz Siemens pokaz Siemens SIRIUS Trucka. W pojeździe zainstalowano najnowsze rozwiązania z dziedziny aparatury łączeniowej niskiego napięcia, bogatą ekspozycję aparatury łączeniowej w funkcjonujących aplikacjach z wykorzystaniem komunikacji IO-link, AS-Interface i PROFINET.

Continue reading “Siemens Truck Show i Elsta w ZSE w Krakowie”

Odwiedziny uczniów z Zespołu Szkół Elektrycznych w Krakowie

Już drugi rok z rzędu mieliśmy przyjemność gościć u nas młodzież z Zespołu Szkół Elektrycznych przy ul. Kamieńskiego 49 w Krakowie. Dzięki prężnej współpracy ze Szkołą możemy dokładać starań, by absolwenci byli możliwie jak najlepiej przygotowani do wejścia na rynek pracy.

W tym roku, poza prezentacją firmy Elsta, w tym prezentacją warsztatu elektrycznego, gdzie uczniowie mogli zapoznać się z pracą gniazd produkcyjnych i całego procesu prefabrykacji – zorganizowano również nie lada gratkę – szkolenie ze stosowania środków ochrony indywidualnej, oceny stanu technicznego sprzętu oraz używania szelek bezpieczeństwa.